Палітра кольорів
Збірник завдання від мого сайту допоможе вам попрактикувати мову програмування php.
У збірнику також присутні пояснення деяких тем з мови програмування php.

Скачати збірник по php

  

1. Числові і рядкові змінні. Математичні операції.

1.1 Створити програму, що додає значення двох змінних $a і $b.
Результат вивести на екран у вигляді:
Сума чисел 7 і 5 = 12
 
1.2 Створити програму, що виводить на екран ваше ім’я, прізвище і ваш вік. Ім’я, прізвище і вік повинні зберігатись у змінних – $name, $lastname, $age
 
1.2.1 Результат вивести у вигляді:
Ваше ім’я – Саша
Ваше прізвище – Наливайко
Ваш вік – 14 років
 
1.2.2 У варіанті 2 цієї ж задачі з’єднайте два рядки: $name, $lastname в один – $n і виведіть
результат на екран у вигляді:
Вас звати – Саша Наливайко, мені 14 років
 
1.3 Створити програму, що обраховує площу і об’єм класної кімнати. Розміри класу: ширина – 5,2м; довжина – 7,4м; висота 2,8м.
Результат вивести у вигляді:
Площа класної кімнати з шириною – 5.2, довжиною – 7.4 = 38.48м2
Об’єм цієї ж кімнати при висоті – 2.8=107.744м3
 
1.4 Створити програму, що обраховує час у годинах руху автомобіля з м. Рівне до м. Київ, якщо середня швидкість руху – 60 км/год, а відстань від Рівного до Києва – 327км.
Результат вивести у вигляді:
Автомобіль, що рухається з середньою швидкістю ____ км/год з Рівного до Києва дістанеться за _____ год.
(на місті підкреслень повинні бути числові результати )
 

2. Математичні функції.

Теорія:
Математичні операції:
$c=$a+$b додавання;
$c=$a-$b віднімання;
$c=$a*$b множення;
$c=$a/$b ділення;
$c=$a%$b визначення остачі від ділення, наприклад: остача від ділення числа 15 на число 7 = 1;
 
Головні математичні функції:
sqrt($x) повертає корінь квадратний числа, що знаходиться у змінній $x;
pow($x,3) підносить число x у степінь y;
pi() заміняє у виразах число Пі (3,14);
sin($x) обчислює синус кута х, кут вимірюється в радіанах
(1 рад ≈ 57,295779513°);
cos($x) – обчислює косинус кута х, кут вимірюється в радіанах;
Інші функції:
round($x,2) – заокруглення числа x до двох знаків після коми;
 
2.1 Вивести по центру екрану таблицю розміром 300 пікселів з вашою вагою і ростом, попередньо помістивши вагу і ріст у змінні $w і $h.
Результат вивести у вигляді:
моя вага 47кг.
мій ріст 160см.
 
2.2 Порахувати площу кола і об’єм кулі з радіусом r = 12 см (формули для обчислень знайти в Інтернеті). Площу кола і об’єм кулі вивести заокругливши два знаки після коми.
Результат вивести у вигляді:
радіус 12см
площа кола 452.39см2
об’єм кулі 7238.23см3
 
2.3 Знайти гіпотенузу прямокутного трикутника по заданих величинах його катетів.
Результат вивести у вигляді:
катет А 4 см
катет B 3 см
гіпотенуза С 5 см
 

3. Створення простої форми. Метод передачі даних POST.

Теорія:
Ось приклад найпростішої форми. Файл index.php:

<form name=”myform” action=”p.php” method=”POST”>
	Введіть логін:     <input name=”mylogin” type=”text”><br>
	Введіть пароль: <input name=”mypassword” type=”password”><br>
	<input name=”knopka” type=”submit” value=”Ok”>
</form>

Форма передає дані у файл p.php, він матиме такий вигляд:

<?
$mylogin = $_POST[‘mylogin’];
$mypassword=$_POST[‘mypassword’];
echo “Ваш логін:  ”. $mylogin.”<br>”;
echo “Ви ввели пароль:  ”. $mypassword;
?>

 
3.1. Створити програму, що складатиметься з двох файлів: index.php і p.php . У першому файлі (index.php) розмістіть форму, яка складатиметься з трьох елементів: поля для введення логіну, паролю і кнопки. Другий файл повинен виводити на екран те, що користувач введе у першому файлі.
Відображення 1 файлу повинно бути таким:

Після введення користувачем даних і натиснення кнопки інформація передається файлу p.php. На екран виводиться:
Ваш логін:myname
Ваш пароль:qwerty123
 
3.2. Створити універсальну програму підрахунку вартості цегли для стіни заданих розмірів (висоти, довжини, товщини). Також у програму потрібно ввести вартість 1 цеглини. Потрібно врахувати, що на 1 метр кубічний стіни йде 380 цеглин.
Відображення 1 файлу повинно бути таким:
Введіть висоту: «____» , довжину: «____» , товщину: «____» стіни.
Введіть вартість 1 цеглини: «____»
[ порахуйте вартість стіни]
(« ____» – зображено поля для вводу,
[ порахуйте вартість стіни] – копка відправки форми )
Результат вивести у вигляді:
висота довжина товщина об’єм стіни к-сть цегол вартість
3 м 10 м 0.51 м 15.3 м3 5814 шт 8721грн
 
3.3 Порахувати площу трикутника за заданими довжинами сторін (формула Герона, дізнатись в Інтернеті).
Відображення 1 файлу повинно бути таким:
Введіть довжини сторін трикутника, а = «____» , b = «____» , с = «____»
[ Порахувати площу трикутника]
Результат вивести у вигляді:
Трикутник з сторонами 5, 4, 3 см, має площу 6 см2
 

4. Робота з командами рогалуження (if , else);

Теорія:
Приклад №1.
4.1 Створіть запитання до тесту з перевіркою чи вірно відповів користувач.
Відображення 1 файлу повинно бути таким:
У якому році проголошений Акт незалежності України? «________»
[ Перевірити]
Результат вивести у вигляді:
Ви відповіли вірно.
Файл index.php

<form name=”myform” action=”p.php” method=”POST”>
	У якому році проголошений Акт незалежності України?  
	<input name=”year” type=”text”><br>
	<input name=”knopka” type=”submit” value=”Перевірити”>
</form>

Файл p.php

<?
$year = $_POST[‘year’];
If ($year==1991)
{
	echo ” Ви відповіли вірно. ”;
}else{
	echo ” Ви помилились. ”;
}
?>

 
Пояснення.
У першому рядку файлу p.php ми приймаємо у змінну $year значення поля «year» файлу index.php . Далі нам потрібно перевірити що знаходиться у змінній $year, якщо її значення рівне (==) 1991, тоді виконувати команду: echo ” Ви відповіли вірно. ”; , інакше виконувати команду: echo ” Ви помилились. ”;
Конструкція if…else працює так:
Після команди if у круглих дужках записана умова if($a>0) , результатом дії цієї умови може бути «так», або «ні», наприклад, якщо у змінній $a є число 5, тоді дійсно $a>0 – тобто ми отримаємо «так». Якщо ми отримали «так» тоді виконуються команди написані у фігурних дужках після команди

 if 
If ( « умова » )
{ 
	«команда 1»;
	«команда 2»;
	«команда 3»;
	…
} else{
	«команда 4»;
	«команда 5»;
	«команда 6»;
	…
}

Якщо у круглих дужках умова не виконується, тобто ми отримали «ні», тоді виконуються команди, які написані в фігурних дужках після команди else
Перед і після фігурних дужок «;» не ставиться!
Умови можуть бути простими і складними
Прості умови:
$a > $b Значення змінної $a більше $b;
$a < $b Значення змінної $a менше $b;
$a == $b Значення змінної $a рівне $b;
$a >= $b Значення змінної $a більше рівне $b;
$a <= $b Значення змінної $a менше рівне $b;
$a != $b Значення змінної $a не дорівнює $b;
Складних умов:
$t>0 and $t<=100 $t більше 0 і менше рівне 100. Якщо змінна $t отримає числове значення більше 0 і менше рівне 100 умова виконається $t<10 or $t>50 $t менше 10 або $t більше 50. Якщо значення змінної $t менше 10 – умова виконується, якщо значення змінної $t більше 50 умова теж виконується. Умова не виконується тільки для чисел більше рівне 10 і менше рівне 50.
 
4.2 Визначити агрегатний стан води по її температурі .
 
4.3 За перший товар ви заплатили гривнями , за другий товар заплатили доларами. Визначити який товар коштує дорожче,якщо один долар коштує 8.7 грн.
 
4.4 Власник магазину по продажі молока платить зарплату продавцю в залежності від кількості проданих літрів . Якщо продавець продав менше 1000л то він отримує 20відсотків зарплати від суми проданого молака ,якщо продавець продав +=1000л але менше 2000л то отримає 25 відсотків зарплати , якщо +=2000л то отримає 30 вісотків . Створити програму яка рахує зарплату продавцю 1л=6 грн.
 
4.5 Створити програму «Ваша вага». Вхідні дані: ваша вага, ваш ріст. Дія програми:
1. Якщо ваша вага є нормою, тоді на екран виводиться повідомлення: «Ваша вага нормальна.»
2. Якщо ваша вага більше норми, тоді на екран виводиться повідомлення: «Ви важите більше норми, вам необхідно похудати на …. кг.»
3. Якщо ваша вага менше норми, тоді на екран виводиться повідомлення: «Ви важите менше норми, вам необхідно поправитись на …. кг.»
Нормальна вага обчислюється за формулою:
Норма = ріст у сантиметрах – 100
Нормою є теж вага більша і менша на 10% від норми.
Наприклад:
Якщо ви маєте ріст 160 см. і важите 51 кг. , тоді нормою є 60кг. (160-100). 10% від норми є 6кг (1/10 від 60 кг. ), тому норма є від 54 кг. до 66 кг. , якщо ваша вага 51кг, тоді ви важите менше норми на 3кг. Отже відповідь комп’ютера: «Ви важите менше норми, вам необхідно поправитись на 3 кг.»
 
4.6 Створити програму, що визначає тип трикутника (різносторонній, рівносторонній, прямокутний) по введених трьох сторонах.
Відображення 1 файлу (index.php) повинно бути таким:
Введіть довжини сторін трикутника.
А = «________»
B = «________»
C = «________»

[визначити тип трикутника]
Відображення 2 файлу (p.php) при введені чисел 5, 4, 3 повинно бути таким:
Трикутник прямокутний.
 

5. Елементи форми, практичне застосування команд розгалуження.

5.1 Створити програму “Калькулятор”. По центру екрану створити таблицю з двома полями для введення чисел і чотирьма кнопками “+” , “-” , “*” , “/” .
Відображення 1 файлу (index.php) повинно бути таким:
«_______» «________»
[+] [-] [*] [/]
Відображення 2 файлу ( p.php ) при введені у поля чисел 1, 2 і натисненні кнопки [+] буде таким:
1 + 2 = 3
Відображення 2 файлу (p.php) при введені у поля чисел 3, 2 і натисненні кнопки [*] буде таким:
3 * 2 = 6
 
5.2 Створити програму “Тест” на 4 питання різного типу:
1) вибір однієї вірної відповіді з декількох запропонованих;
2) вибір декількох вірних відповідей з запропонованих;
3) введення вірної відповіді у текстове поле;
4) вибір вірної відповіді з “випадаючого” списку.
Відображення 1 файлу (index.php) може бути таким:
Найдовша річка України:
( ) Дністер ( ) Дніпро
( ) Десна ( ) Тиса
Які з перелічених міст є столицями країн:
| | Краків | | Єреван
| | Астана | | Донецьк
Дерево з гладенькою білою корою, при основі стовбура кора чорно-сіра?
«____________________»
У запропонованому списку виберіть море без берегів?
Жовте [ v ] (Жовте, Біле, Саргасове, Карське, Північне, Коралове)

( ) – елемент форми <input> типу “radio”
| | – елемент форми <input> типу “checkbox”
«___» – елемент форми <input> типу “text”
Жовте [ v ] – елемент форми <select>
 
5.3* Створити програму “Тест” (12 питань) на знання мови HTML i CSS:
1) вибір однієї вірної відповіді з декількох запропонованих – 4 питання ;
2) вибір декількох вірних відповідей з запропонованих – 4 питання ;
3) введення вірної відповіді у текстове поле – 4 питання ;
4) вибір вірної відповіді з “випадаючого” списку – 4 питання ;.
Тест естетично оформити у вигляді сайту з використанням каскадної таблиці стилів: style.css .
 

6. Цикли “for”, “while”.

6.1 Вивести на екран своє ім’я і прізвище 30 разів (використати цикл “for”).
 
6.2 Створіть програму, яка допоможе побудувати графік функції y=x2. Значення змінної x змінюється від -10 до 10 з кроком 0.5 . Програма повинна порахувати всі значення змінної y і на екран вивести таблицю значень змінних x і y. Використати цикл “while”).
Відображення файлу (index.php) повинен бути таким:
№ X Y
1 -10 100
2 -9.5 90.25
3 -9 81
4 -8.5 72.25
5 -8 64
6 -7.5 56.25
7 -7 49

19 9.5 90.25
20 10 100
 
6.3 Створіть програму знаходження суми чисел від 1 до 100. Використати цикл “for”).
Відображення файлу (index.php) повинен бути таким:
Сума чисел від 1 до 100 = 1050
 
6.4 Створіть програму знаходження добутку всіх чисел кратних 3 і меших 20 . Використати цикл “while”.
 
6.5 Створіть програму знаходження cуми чисел:
1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + … + 1/20
Використати цикл “while”.
 
6.6 Створіть програму виводу на екран всіх чисел кратних введеному і менших = 100 (цикл “while”). Програма також повинна порахувати кількість таких (кратних) чисел.
Якщо, наприклад користувач введе число 15, тоді комп’ютер повинен вивести на екран числа: 15, 30, 45, 60, 75, 90 , кількісь = 6
Якщо, наприклад користувач введе число 25, тоді комп’ютер повинен додавати числа: 25, 50, 75, 100 , кількісь = 4
Відображення 1 файлу (index.php) може бути таким:
Введіть число від 1 до 100 «___» [ вивести кратні ]

Відображення 2 файлу (p.php) може бути таким:
Числа краті 15: 15, 30, 45, 60, 75, 90. Їх кількість = 6
 
6.7 Створіть програму знаходження cуми всіх чисел кратних введетному і менших = 100 (цикл “while”).
Якщо, наприклад користувач введе число 30, тоді комп’ютер повинен додавати числа: 30+60+90 , результат = 180
Якщо, наприклад користувач введе число 20, тоді комп’ютер повинен додавати числа: 20+40+60+80+100 , результат = 300
Якщо, наприклад користувач введе число 40, тоді комп’ютер повинен додавати числа: 40+80 , результат = 120
Відображення 1 файлу (index.php) може бути таким:
Введіть число від 1 до 100 «___» [ порахувати суму ]

Відображення 2 файлу (p.php) може бути таким:
Cума всіх чисел кратних 20 і менших 100 = 300
 

7. Одновимірні масиви.

7.1 Заповнити масив $m[0…9] довільними числами використавши функцію array(). Виведіть на екран цей масив у таблиці:
Відображення файлу (index.php) може бути таким:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
56 2 48 77 9 11 15 68 32 65
 
7.2 Використавши команду «=» і функцію rand() заповнити масив $m[1…10] довільними числами. Виведіть на екран цей масив у таблиці:
Відображення файлу (index.php) може бути таким:
1 12
2 34
3 45

10 89
 
7.3 Створіть 2 масиви: $tovar[0..9], $price[0..9]. Знайдіть середню ціну товару. Виведіть на екран ці два масиви і середню ціну товару.
Відображення файлу (index.php) може бути таким:
1 Хліб 4.5
2 Молоко 8
3 Цукор 7.5

10 Картопля 5
Середня ціна товарів = 9.45
7.4 Створіть 3 масиви:
$name[0..9] – імена учнів,
$ukr[0..9] – оцінки за рік з української мови,
$eng[0..9] – оцінки за рік з англійської мови.
Програма повинна створити четвертий масив $sb[0..9] – середній бал з вивчення мов кожного учня, знайти середній бал з вивчення мов всіх учнів.
Відображення файлу (index.php) може бути таким:

 
7.5 Створіть два масиви:
$a[0..9] довільне число від 10 до 20 (використайте rand() ),
$b[0..9] довільне число від 30 до 40 (використайте rand() ),
Створіть, через обчислення, масив $c[0..9], у якому:
$c[0] = корінь квадратний( квадрат $a[0] + квадрат $b[0] )
$c[1] = корінь квадратний( квадрат $a[1] + квадрат $b[1] )
$c[2] = корінь квадратний( квадрат $a[3] + квадрат $b[3] )

$c[9] = корінь квадратний( квадрат $a[9] + квадрат $b[9] )
Виведіть на екран таблицю з значеннями a, b, c
Для рішення цієї задачі у програмі використайте тільки 1 цикл.
Відображення файлу (index.php) може бути таким:
a b c
12 32 34.17
16 31 34.89

20 39 43.83
 

8. Пошук значень в масиві.

8.1 У програмі є два масиви $frukty, $cinaFr:
$frukty: $cinaFr:

Створіть програму, яка шукає:
1) товари за заданою конкретною ціною;
2) товари за заданим діапазоном цін;
3) товар за назвою;
4) товар, назва якого починаэться на певну букву
Якщо товару немає у списку, тоді видавати повідомлення: “Такого товару немає у списку”.
 

9. Робота з рядковими змінними.

9.1 У програмі є два масиви $frukty, $cinaFr:
$tovar_name: $tovar_count $tovar_price

 
Створіть програму, яка виводить на екран і шукає суму (кількість*ціну) вибраних товарів за такої умови:
9.11 коли користувач у поле для пошуку вводить 1 букву, а програма шукається товар, який починається на цю букву, наприклад, ввівши букву “А” або “а” виводиться на екран така інформація:

Загальна сума вибраних товарів = 450грн.
 
9.12 коли користувач у поле для пошуку вводить буквосполучення, а програма шукається товар, у назві якого є таке буквосполучення, наприклад, ввівши букву “ли” або виводиться на екран така інформація:

 

10. Двовимірні масиви.

10.1. Створити двовимірний масив “Inform” з оцінками учнів з інформатики:

Колонки ” 1 “, ” 2 “, ” 3 “, … , ” 7 ” – номер теми.
” н ” – пропуск заняття.
“” (пустота в комірці масиву) – учень був на занятті, але оцінку не отримав.
 
10_11. Вивести масив на екран у вигляді таблиці.
 
10_12. Порахувати середній бал кожного учня і середній бал класу.
 
10_13. Порахувати кількість оцінок у кожного учня і кількість оцінок у всіх учнів
 
10_14. Порахувати кількість пропусків у кожного учня і кількість пропусків в класі.
 
10_15. Визначити (ім’я вивести на екран) учня який отримав найбільше оцінок, якщо таких учнів декілька, тоді імена всіх вивести на екран.
 
10_16. Визначити учня що має найбільше пропусків.
 
10_17. Визначити найкращого учня. Найкращий учень – той, що має найвищий середній бал.
 
10_18*. Визначити найкращого учня. Найкращий учень – той, що має найвищий середній бал, якщо таких учнів декілька, тоді той з них, хто має більше оцінок, якщо є декілька таких учнів, тоді той, хто має менше пропусків.
 

 

Розв’язки завдань пишіть у коментаріях нижче.