Синтаксис php
Сьогодні ми поговоримо про синтаксис php.

У php назви змінних чуттєві до регістру символів. Наприклад $A і $a – дві різні змінні.

Проте, імена функцій в PHP не чуттєві до регістру символів. Це відноситься і до встроєних функцій, і до функцій, які визначаються користувачем.

Мова php ігнорує пропуски між лексемами. При необхідності ви можете використовувати пропуски, символи табуляції і переведення рядків для форматування вашого коду,щоб зробити його більш читабельним. Інструкція в мові PHP завжди закінчується крапкою з комою.
Загалом синтаксис php дещо похожий на C і C++.

Коментарі PHP

Є три типа коментарів у php:

/*Коментар в стилі мови C*/
//Коментар в стилі мови C++
#Коментарі в стилі оболонки Bourne

Коментарі в стилях C++ і оболонки Bourne можуть бути вставлені у будь-якому місці вашого php-коду .Все,від початку коментаря – до кінця рядка,ігнорується. Коментарій в стилі C вказує PHP ігнорувати все від початку коментаря до його закриваючих символів. Це означає, що коментар цього стилю може велику кількість рядків.