Підключення php файлу
Важливою особливістю PHP є можливість підключати файли. Ці файли можуть містити додаткові PHP-теги.

Якщо ви розробляєте web-додаток , рекомендується забирати деякі загальні компоненти і розміщувати їх в окремому файлі. Це дасть можливість пізніше у визначеному місці додатку змінювати окремі параметри, які в кінцевому результаті , будуть мати вплив на цілий додаток.

Для підключення файлу використовується ключове слово include :

<?
$title=”Мій web-додаток”;
Include “verh.php”;
?>

Файл verh.php виглядає наступним чином:

<HTML><HEAD>
<TITLE> <? echo $title ?> </TITLE>
</HEAD>

Даний приклад показує дві важливі концепції підключення файлів в PHP. По-перше,змінні, визначені у включаючому файлі , автоматично доступні у файлі,де відбувається підключення цього файлу. По-друге,кожен включений файл запускається в режимі HTML. Іншими словами включення файлу ,який містить PHP-код рівносильне вставці самого PHP-коду в цьому місці.