Масиви php
Масив – це складовий тип даних, який може містити кілька значень даних ,індексувати кожне із них цифрами або рядками.
Наприклад, масив рядків може бути описаний таким чином:

$var[0]=”Привіт”;
$var[1]=”Всім”;

Зверніть увагу,що коли ви таким чином присвоюєте елементам масиву значення ,ви не зобов’язані використовувати послідовні числа для індексування елементів.

PHP дозволяє вам додавати елемент в кінець масиву без вказування індексу.Наприклад:

$var[]=”Hi”;

PHP вибирає наступний логічний числовий індекс. В цьому випадку елементу “Hi” в нашому масиві $var дається індекс 2:якщо елементи масиву індексовані невпорядкованими числами, PHP вибирає значення індексу, яке є на одиницю більшим за максимальне існуюче в поточному масиві значення індексу. В подальшому прикладі ми переконаємося , що ця особливість автоіндексації найбільш корисна ,коли потрібно сформувати HTML-елемент множинного вибору <SELECT>.

Хоча ми і називаємо рядки простим типом даних, фактично їх можна розглядати як складовий тип даних, в якому до кожного символу рядка можна звертатися окремо. Іншими словами , ви можете уявляти собі рядок як масив символів, де перший символ має індекс 0.Таким чином, третій символ із рядка можна вибрати з допомогою:

$srting[2]

Масиви php також можна індексувати,використовуючи рядки; масиви такого типу мають назву асоціативні масиви.

$var[“Січень”]=1;
$var[“Лютий”]=2;

В дійсності можна використовувати упереміш числові і рядкові індекси в одному масиві , оскільки всередині PHP всі масиви реалізуються як хеш-таблиці і, таким чином,індексом може бути що завгодно.

PHP надає ряд функцій для полегшення роботи з масивами,які можна знайти у довідниках функцій з масивами.