Фрейми в Html.

Фрейми в html

Фрейми в html використовуються для вставки окремих вікон на сайт.

Для використання фреймів існує тег <frameset> який записується замість тегу тіла сторінки(<body>).У цьому тегу записується спосіб розбиття вашої сторінки на окремі ділянки.
У контейнері <frameset> записується тег <frame> із властивостями для окремого фрейма.

Приклад синтаксису:

<frameset>
  <frame>
</frameset>
Атрибути для <frameset>:

cols – кількість колонок у фреймі
rows – кількість рядків у фреймі
border – рамка
frameborder – рамка між фреймами
framespacing – відстань між фреймами

Атрибути для <frame>:

src – адреса до файлу що буде завантажуватись у фреймі.
name – назва фрейма.
frameborder – визначає чи будуть показані межі цього фрейму.Даний атрибут може приймати значення 1 або 0.
marginwidth – відстань між лівим і правим фреймом.
marginheight – відстань між верхнім і нижнім фреймом.
noresize – робить заборону на зміну розміру фрейму методом перетягування.
scrolling – дозволяє або забороняє смугу прокрутки у фреймі.Може набувати значень Yes або No.
longdesc – посилання на іншу сторінку що містить детальний опис про фрейм.

Приклад використання:

Вставлення фреймів в html

Минулий урок

Наступний урокНапишіть відгукGo to Top